">
یینجکت یک دستگاه اندوتراپی برای اعمال محلول درمانی به درختان است. این سیستم از دو قسمت تشکیل شده است: محفظه تحت فشار که در آن محلول تغذیه ای قرار دارد و قسمتی به شکل "L" که اتصال دهنده بین بطری و تنه درخت می باشد.
این فرآیند به راحتی باایجاد سوراخ در تنه درخت ، قرار دادن اتصال دهنده در سوراخ و وصل نمودن کپسول به تنه درخت صورت می پذیرد. بر اساس ظرفیت درخت محلول ترزیق شده توسط سیستم آوندی درخت جذب شده به طوری كه در تمام بافت های آن به طور همگن توزیع می شود.
این محصول برای مبارزه با انواع آفات و بیماری های مهم درختان و بهبود وضعیت تغذیه درختان قابل استفاده است
در این سیستم به دلیل اینکه سم و کود به طور مستقیم یه تنه درخت تزریق میشود لذا اثرات جانبی بسیار کمی دارد. همچنین هیچ گونه باقیمانده سمی به داخل میوه درخت منتقل نخواهد شد.از طرفی در این روش حشرات مفید از قبیل زنبور عسل آسیب نخواهند دید.
قابل استفاده مجدد نیست زیرا مایعاتی که در دستگاه های یینجکت استفاده شده است دارای فرمولاسیون خاصی است که در داخل کپسول رسوب نمیکند. لذا در صورت استفاده مجدد امکان رسوب مواد و تجزیه اجزاء کپسول وجود دارد .
با توجه به اینکه از سیستم یینجت در موارد متفاوتی از قبیل تقویت درخت و مبارزه با آفات استفاده می شود و از طرفی با توجه به تنوع فرمولاسیون به کار رفته در ساخت یینجکت، لذا تاریخ انقضاء محصولات کاملا متفاوت است.
خیر. علاوه بر کنترل آفات و بیماری سیستم یینجکت در تقویت بنیه درخت و همچنین درمان کمبود عناصر غذایی درختان کاملا موثر است
در صورتی که از این سیستم به صورت مدون استفاده شود میتواند نیاز تغذیه ای درخت را به طور کامل تامین نماید.
بسته به نوع درخت، هدف تزریق و نوع آفت زمان استفاده متفاوت می باشد
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون
محتویات آکاردئون