">

بهبود دهنده و تقویت کننده رشد درخت

تکنیک یینجکت

دستگاه آندو تراپی تحت فشار برای تزریق به تنه در فشار کم و حجم زیاد.

ترکیب:

ترکیبی حرفه ای شامل فعال کننده های رشد، آنتی اکسیدانها، عناصر میکرو و اسید های آلی

آسان و بدون عوارض جانبی درخت

با این ترکیب درختان در معرض زوال و خشکیدگی، رشد مجدد خود را آغاز میکنند. همچنین محصول و رشد درختان میوه افزایش پیدا می کند


بارکد تقویت کننده درخت - فرکشت