">

سم نپاشید! یینجکت راه حل است.

یینجکت مستقیم به داخل درخت

تجهیزاتی دقیق، نوآورانه و کارآمد برای تیمار درختان نخل، میوه و فضای سبز.

بسیاری از مشکلات درختان به کمک سیستم یینجکت قابل درمان هستند:

• سرخرطومی نخیلات • شته ها مانند شته نخیلات و شته درختان میوه • آفات برگخوار مانند برگخوار نارون • سوسک های چوبخوار مانند سوسک شاخک بلند سارتا، سوسک کرگدنی نخیلات، چوبخوار نخل • آفات پوستخوار مانند پوستخوار درختان کاج • پسیل ها مانند پسیل گلابی و پسته • بیماری های طوقه و ریشه مانند گموز پسته • پوسیدگی ها • نابسمانی های تغذیه ای مانند کمبو د آهن • کلروز درختان چنار

چگونه عمل می کند؟

یینجکت برای تزریق مستقیم محلول مورد نظر به داخل تنه درخت مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم از آنجاییکه مواد مورد نظر را مستقیم وارد سیستم آوندی گیاه می کند، نتیجه ای بسیار یکنواخت و بکدست به همراه دارد. یینجکت نیازی به استفاده از پمپ و تنظیم غلظت محلول و حمل بر روی شانه و مواردی از این دست ندارد و به راحتی در باغ و فضای سبز قابل استفاده است.


بارکد کنترل کننده آفات - فرکشت