">

سوسک شاخک بلند سارتا (Aeolesthes sarta Solsky) که هر دو سال یک نسل دارد زمستان را به‌صورت لارو یا حشره کامل داخل شاخه‌های درختان سپری می‌کند و در اوایل بهار تبدیل به شفیره شده و پس از شفیره حشره کامل خارج و روی شاخه‌ها و سرشاخه‌ها مستقر می‌شوند و بعد از تغذیه و جفتگیری روی سرشاخه‌ها و محل اتصال برگ‌ها به شاخه تخم‌ریزی می‌کنند و پس از خروج از تخم وارد شاخه‌ها شده و شروع به تغذیه از چوب شاخه‌ها می‌کنند و پس از مدتی سرشاخه‌ها ضعیف و در نهایت منجر به شکستن شاخه‌ها می‌شوند.

درختان مورد حمله

صنوبر- چنار- نارون - وسک

میزان استفاده

یک بار در سال

زمان استفاده

اواسط بهار تا اواسط تابستان