">

پروانه چوبخوار پسته (Kermania Pistaciella) معروف به کرمانیا یکی از مهمترین آفات پسته و بومی ایران است. این آفت تا چند سال اخیر به عنوان یک آفت درجه دوم پسته قلمداد می شده است. در سرمای سال 86 که به درختان انار و انگور خسارت زیادی وارد شد،این سرمای شدید باعث شد که کلیه حشرات مفید که مقاومت آنها نسبت به سرما کمتر بود از بین بروند. از بین رفتن این شکارچی های مفید باعث شد که آفت جدیدی به نام پروانه چوبخوار طغیان کند و این آفت به سرعت گسترش یافت و در حال حاضر بعد از پسیل پسته یکی از آفت های اصلی درختان پسته به حساب می‌آید. نخستین بار این افت در سال 1344 در استان کرمان رؤیت شد و هم‌اکنون تقریباً تمام مناطق پسته‌کاری کل کشور به آفت پروانه چوب‌خوار آلوده شده است. در سال‌های اخیر نیز با توجه به خشک‌سالی‌این آفت به‌طور چشم‌گیری افزایش پیدا کرده.

اطلاعات بیشتر در مورد این آفت

درختان مورد حمله

پسته

میزان استفاده

یک بار در سال

زمان استفاده

اواخر فروردین تا اواخر خرداد