">

ظهور حشرات بالغ سوسک سر کرگدنی خرما (oryctes elegans) بسته به نوع آب هوای هر منطقه متفاوت است که از اواخر اسفند شروع و تا پایان شهریورماه ادامه پیدا می‌کند. حشره ماده در قسمت‌های مختلف نخل ازجمله تاج درخت و در قاعده اصلی خوشه‌ها، بین دم برگ‌ها و گاهی در بین الیاف تنه نخل تخم‌گذاری می‌کند. لاروها یا کرم‌ها از نوع اسکارابی فرم بوده و دوره‌های مختلف زندگی را در قسمت تاج و تنه درختان خرما طی و با تغذیه از بخش‌های مختلف درخت حفره و دالان‌های زیادی ایجاد نموده که محل مناسبی برای فعالیت سایر میکروارگانیسم‌ها مثل قارچ‌ها و باکتری‌ها می‌باشد. در بعضی موارد تغذیه و خسارت لاروها باعث شکسته شدن برگ‌ها (پیش خرما)، خوشه‌ها و گاهی شکسته شدن تنه و نابودی تاج درخت و درنتیجه از بین رفتن کامل نخل می‌شود. سوسک کرگدنی یا تال خرما فقط یک نسل در سال دارد و در خرداد و تیرماه دارای حداکثر فعالیت می‌باشد. لاروهای آن چندین ماه فعالیت نموده و زمستان را به همین صورت در داخل تنه خرما طی می‌کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد این آفت

درختان مورد حمله

درختان نخل

میزان استفاده

یک بار در سال

زمان استفاده

اواخر اسفند تا اواخر خرداد